Biuro

ul. Towarowa 9 p. 34 

10-416 Olsztyn

tel.: 89 534 46 19

tel. kom.: 606 260 484 

fax: 89 533 35 41 

e-mail: biuro@dobry-beton.pl

Odpowiadając na potrzeby klientów firma CONCRETE-ZABŁOCCY Sp.J. dostosowała oferowane produkty i usługi oraz na przestrzeni lat gruntownie zmodernizowała park maszyn. Nasze nowoczesne wytwórnie betonu znajdujące się na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego wytwarzają produkty odpowiadające wysokim wymaganiom jakościowym. Wśród asortymentu możemy wyróżnić m.in.:

 • beton towarowy
 • beton wodoszczelny
 • beton posadzkowy
 • beton ze zbrojeniem rozproszonym
 • beton z dodatkiem włókien polipropylenowych
 • beton mostowy
 • beton od podwyższonej mrozoodporności
 • beton samozagęszczalny
 • beton kontraktorowy
 • stabilizacja , podsypka , beton na podbudowy
 • zaprawa budowlana
 • wylewki i posadzki

Wszystkie rodzaje betonu produkowane są zgodnie z Normą PN-EN 206-1:2003: „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” a także Normą PN-88/B-06250 „Beton zwykły” . Na życzenie klientów produkujemy również beton specjalistyczny o parametrach uwzględniając ich szczegółowe specyfikacje.

Dostawy betonu do klienta umożliwiają betonomieszarki o pojemności od 6m³ do 11 m³ oraz pompy do betonu o wysięgu 24 i 26, a także wywrotki i ciągnik siodłowy. Po wcześniejszym uzgodnieniu nasi klienci mają możliwość zamówić pompy o wysięgu od 34 do nawet 70 m.